روایت رسانه ای مسیر جهادی در استان قزوین برگزار می شود

1400/08/05
0
2

به گزارش سازمان بسیج رسانه، سجاد عنایتی اظهار داشت: این رویداد با همکاری بسیج رسانه، جهاد دانشگاهی،  فصای مجازی بسیج، خانه مطبوعات و سازمان فضای مجازی سراج در سه روز و مانند استارت آپ، به صورت تیمی و در یک فضای اشتراکی با یکدیگر رقابت می کنند.
وی افزود: این رویداد رسانه ای در چند مولفه علمی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی با حضور فعالان و اصحاب رسانه در استان قزوین برگزار می شود.

دبیر جشنواره رویداد رسانه ای مسیر جهادی گفت: هدف این رویداد تمرکز بر فعالیت های جهادی در موضوعات مختلف است و به دنبال ارایه راه حل در چالش ها و بحران های اجتماعی است.
عنایتی اضافه کرد: این رویداد به دنبال دوری از مسایل سیاسی است و سعی می کند در یک فضای کاملا رسانه ای، تخصصی و کارگروهی اهداف خود را پی گیری کند. وی اظهار داشت: این رویداد در بهمن ماه امسال و در قالب خبر، گزارش، تولیدات چند رسانه ای برگزار می شود و تیم ها با یکدیگر رقابت می کنند و امتیاز توسط داوران خانه مطبوعات به صورت تیمی داده می شود.
دبیر جشنواره رویداد رسانه ای مسیر جهادی استان قزوین گفت: تیم نخست سه میلیون ، تیم دوم ۲ میلیون و تیم سوم یک میلیون تومان دریافت می کنند و در کنار این جوایز تسهیلات خرید کالا، استفاده از خدمات جهاد دانشگاهی و حمایت های مادی و معنوی از مجموعه های رسانه ای صورت می گیرد.